Over ons

Sinds 1990 is Peter van der Meulen, de drijvende kracht achter Dutch Retail Concept, actief met het ontwerpen en implementeren van Retail concepten. Tot 2013 vond dit plaats binnen bedrijven of in een gezamenlijke bedrijfsvoering met anderen. In 2013 is besloten om deze activiteiten geheel zelfstandig op te pakken.

Werkwijze

De werkwijze van Dutch Retail Concept laat zich het best omschrijven als betrokken en pragmatisch. De werkwijze bij projecten verloopt volgens een vast stramien:

Advies

Na een eerste kennismaking vindt er een inventariserend gesprek met de ondernemer plaats. Met elkaar bespreken we de kansen in de markt, de specifieke wensen van de ondernemer en hebben we oog voor de kansen en beperkingen van het gebouw. Op basis van het gesprek beschrijven we het gewenste concept qua uitstraling, de te gebruiken presentatiematerialen en in te passen assortimenten. Als potentiële opdrachtgever mag u van ons verwachten dat wij, zeker in deze fase, onze kennis en ervaring met u delen.

Ontwerp

De beschrijving van het gewenste concept vormt het vertrekpunt voor het eerste ontwerp. De ontwerpfase bestaat feitelijk uit twee stappen, als eerste is daar een ontwerp gevisualiseerd in Autocad (2D). Hierin wordt de lay-out en de routing binnen de ruimte duidelijk. Wanneer over dit ontwerp in belangrijke mate overeenstemming is bereikt wordt deze versie uitgewerkt in een 3D versie welke het te creëren sfeerbeeld helder visualiseert.
Op basis van de 2D en 3D versie verzorgt Dutch Retail Concept een gedetailleerde offerte, zodat ook de kosten voor een dergelijk project inzichtelijk zijn. Deze fase is niet geheel kosteloos, de omvang daarvan hangt af van de aard en omvang van het project en wordt vooraf gecommuniceerd.

Productie

Dutch Retail Concept heeft ervoor gekozen om de productie van interieurmeubelen en ondersteunende zaken uit te voeren in samenwerking met daarin gespecialiseerde bedrijven. Tijdens het gehele proces behoudt Dutch Retail Concept de regie over het productieproces om het gewenste kwaliteitsniveau te garanderen. Het transport van de geproduceerde interieurmeubelen wordt uitgevoerd door bekende transporteurs.

Installatie

Of het nu om de inrichting van een bloemisterij of een tuincentrum gaat, Dutch Retail Concept werkt met een vast team van specialisten om de inrichting uit te voeren zoals vastgelegd in de ontwerpfase. De ervaring leert dat tijdens de inrichting inzichten en of wensen ontstaan ten aanzien van de inrichting. Het team van specialisten heeft de kwaliteiten om dergelijke aanpassingen te realiseren. Na de installatiefase is het aan u als ondernemer en uw team om de commerciële presentaties te verzorgen.

Waar kunnen wij elkaar ontmoeten?

Dutch Retail Concept is een internationaal opererend bedrijf. Om het contact met potentiële klanten te onderhouden zijn wij aanwezig op internationale beurzen zoals IPM te Essen en Iberflora in Valencia. Tevens bezoeken wij Trex in Nederland en andere internationale tuincentrumbeurzen.

Winkelconcept

Een effectief winkelconcept is de weg naar een succesvolle onderneming. Voor het bepalen van het juiste winkelconcept voor een onderneming is onderzoek nodig. Wat is uw markt en wie zijn uw klanten, maar ook welke ambitie heeft u als ondernemer? Dutch Retail Concept helpt u bij het analyseren van uw positionering in de markt. Of het nu gaat om kleine aanpassingen, concept vernieuwing of de start van een nieuw winkelconcept, wij adviseren en ondersteunen u graag bij het opstellen van plannen en implementeren van ideeën.

3D Visualisatie

Wanneer het winkelconcept theoretisch is bepaald worden deze hersenspinsels uitgewerkt in 3D visualisaties, zodat het voor u direct duidelijk wordt hoe het geheel er uit gaat zien. In deze fase is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het concept. Aan de hand van de bedrijfsanalyse worden de routing en lay-out omgezet in een doordacht retail concept.

partner IBH
Dutch Retail Concept
partner Garden Retail Management Support

DRC partners

Cor van der Meulen (Instore Building Holland), Peter van der Meulen (Dutch Retail Concept) en Rob Torn (Garden Retail Management Support) hebben hun krachten gebundeld. Door deze samenwerking kunnen wij een breed pakket aan diensten in bedrijfsadvies en interieurinrichting verzorgen.

Scroll naar boven